Kornealni analizator - topograf - CA-800

CA-800

CA-800 pruža potpuno rešenje za celoviti dijagnostički razvoj prednje kornealne površine, kao i proučavanje meibonijske žlezde.

Ključne značajke

 • Topografija
 • Fluorometrija
 • Pupilometrija
 • Zernike analiza
 • Simulacija fitanja kontaktnih sočiva
 • IOL torična kalkulacija
 • Čuvanje podataka
 • Meibografija
 • Mogućnost poređenja
 • Baza visine kapaka
 • Automatski izbor najbolje slike
 • 10,1 touch screen
 • Indeks keratokonusa
 • Ortho-k tretmani
 • Refrakcijski operacioni tretmani
 • Kompletna kornealna analiza

CA-800 Mapiranje zakrivljenosti

CA-800 kornealni analizator je opsežno rešenje za evaluaciju prednje kornealne površine. Nadalje mapiranje zakrivljenosti može biti prikazano i u 3D obliku. To omogućava kompletnu analizu kornee uključujući mogućnost indeksa keratokonusa i visine mape kornealne površine. Također, omogućava fluoresceinske slike i fluoresceinski video u realnom vremenu.

Pupilometrija, Fluorescein i Meibografija

CA-800 je placido topograf sa 24 prstena koji mogu izmeriti do 6.144 podataka sa osovinskom i instantaneous curvature evaluacijom. Opremljen je sa 4 infracrvena i 2 bela LED-a za dinamičku i statičku pupilometriju i 8 plavih LED-a za fluoresceinske slike i video kako bi izneli potpunu analizu kontaktnih sočiva. Sa 4 infracrvena LED-a Meibonijske žlezde mogu biti jednostavno analizirane za bilo koji mogući nedostatak.

Podešavanje kontaktnih sočiva

CA-800 je savršena podrška podešavanju kontaktnih sočiva. Simulacijski softver je uključen,  sa kompletnom bazom podataka kontaktnih sočiva svih glavnih proizvođača (korisnik može nadograđivati bazu podataka i lično). Postavljeni on-board fluoresceinski sistem omogućava potpunu kontrolu kontaktnog sočiva na oku. Zahvaljujući on-board pupilometru korisnik može proveriti poziciju pupile i promer( od "photopic" do "scotopic" pozicije) u odnosu sa pozicijom optičke zone u Ortho-K refrakcijskim operacionim tretmanima.

Zernike i Torična IOL kalkulacija

CA-800 se može koristiti za izvođenje Zernike analize kako bi se procenilo odstupanje i nedostatci kornee. Dodatna funkcionalnost CA-800 je aplikacija za IOL toričnu kalkulaciju u operacijama katarakte. CA-800 prezentije zaobljeno mapiranje oba oka (desno i levo oko) u isto vreme na ekranu radi lakšeg poređenja, kao i upoređivanja sa prošlim rezultatima.

CA-800 jednostavnost upotrebe

CA-800 je izrazito jednostavan za upotrebu. Od spajanja slije do analize, ugrađeni softver je intuitivan i jednostavan za korišćenje, a 10.1" kapacitet ekrana na dodir osigurava brzu navigaciju. Vizualni sadržaj podržava brzu i jednostavnu prilagodbu i fokus na oku - opcija automatskog izbora najbolje slike garantuje najpreciznije fokusiranu sliku.

Integrisani PC

Novi kompaktni dizajn CA-800 uključuje potpuno integrisani PC, tako da nije potreban spoljašnji računar kako bi se mogla videti baza podataka pacijenta ili pregledati prethodna analiza.