Optotipi - CC-90SW

CC-90SW

Topcon CC-90SW je fleksibilan sistem optotipa, koristi vaš računar i monitor, veličine 19 inch-a.

Ključne karakteristike

  • Širok raspon optotipa
  • White Maddox LED izvor svetlosti
  • Kompatibilan sa monitorom korisnika
  • Fleksibilno postavljanje
  • Fleksibilna kontrola: daljinski upravljač, kontrola kroz Topcon CV-5000

Topcon CC-90SW je fleksibilan sistem optotipa, koji se sastoji od hardvera i softvera. Možete koristiti vaš vlastit računar, monitor veličine 19". Kompatibilan je i sa Apple Macintosh i all-in-one PC sistemom također. CC-90SW je instaliran na ekran vašeg računara.

Optotipi

CC-90SW prikazuje najčešće upotrebljavane testove, slova, Landoltove prstenove, Tumbling E, brojeve i optotipe za decu. White Maddoc LED osvetljenje, pomaže ko Maddox testiranja.

Rukovanje

CC-90SW dolazi sa daljinskim upravljačem. Ovim optotipom može se rukovati i kroz Topcon CV-5000 automatski foropter. Jednostavna kalibracija osigurava točnu projekciju testa vizualne oštrine.