Optotipi - CC-100 XP

CC-100 XP

CC-100 XP je svestrani LCD sistem optotipa, uključujući 100 % polarizaciju.

Topcon CC-100XP je LCD sistem optotipa koji uključuje sve važne vizualne testove oštrine, binokularne testove, test raspoznavanja boja i test osetljivosti na kontraste.

Jedinstvena karakteristika je dostupnost Spatial Frequency Contrast Sensitivity Test-a koji osigurava kvantitativne i kvalitativne informacije o pacijentovoj kontrastnoj vidnoj oštrini. Odvajanje slika za binokularno testiranje je kreirano kroz specifičnu polarizacijsku tehniku koja je jedinstvena za LCD optotipe. Ova jedinstvena polarizacijska tehnika nudi 100% odvajanje slika bez ikakvih “sena”.

CC-100 XP poseduje ekran visoke rezolucije veličine 22“, visoku kontrastnost i čistoću slike. CC-100 se može koristiti za Topcon CV-5000 automatizovani foropter, pomoću daljinskog upravljača ili PC virtuelnog daljinskog upravljača.