Digitalne slit lampe - SL-D701 (uz dodatak DC-4 i BG-5)

Topcon SL-D701

Izvor LED osvetljenja i dokazano vreme Topcon kvaliteta omogućava oštar, jasan i svetli pogled na strukturu oka.

Ključne karakteristike

  • Halogen + LED za isti instrument
  • Nova DC-4 kamera (opcija)
  • Zadržana automatska ekspozicijska funkcija (DC-4)
  • Nikad ne gubi najbolju sliku – "Smart Capture"
  • Slika meibomove žlezde lojnice bez EI-50 (BG-5, kao opcija)
  • Novi „exciter“ filter i poprečni filter (Fluo model)
  • IMAGEnet sistem

Topcon originalna digitalna kamera DC-4

- Dostupnost fotografija sa većim kontrastom

  • Usled novo usvojene Topconove originalne digitalne kamere DC-4

- Mirna slika zahvaljujući auto-ekspozicionoj funkciji

  • Slika dinamičke fotografije i slikane fotografije ispadaju vrlo slično, zahvaljujući automatskom ekspozicionom podešavanju. Ne postoji razlika u jasnoći između slike uživo i fotografije.

"Smart Capture" funkcija

  • "Smart Capture" funkcija ubrzano radi niz slika u par sekundi pre i posle nego što je okidač pritisnut, dopuštajući prilagodljivost i opciju biranja najkvalitetnijih slika.

Višestruki filteri

- Amber filter
- "Blue free" sistem filtera
- Mogući pregled meibomovih žlezda

IMAGEnet System

- S lakoćom se povezuje sa softverom pružajuči čuvanje podataka, pregleda i uporedjivanja sa mnogim sličnim proizvodima.