Digitalne slit lampe - Sistem za gledanje fundusa

Sistem za gledanje fundusa

FV-1L je opsežni alat na slit lampi za visoko kvalitetno gledanje fundusa.

Ključne karakteristike

  • Bez refleksa sa izvrsnom percepcijom na fundus
  • Široki ugao gledanja fundusa (+/- 30°)
  • Brzi pregled fundusa i njegove patologije
  • Visoko kvalitetne slike fundusa
  • Jednostavno usmeravanje i kratke krive učenja
  • IMAGEnet i-base konekcija

Topcon-ov sistem za gledanje fundusa osigurava visoko kvalitetne slike fundusa na slit lampi. U kombinaciji sa digitalnom kamerom i Topcon IMAGEnet i-base pruža osnovnu fotografiju fundusa samo klikom na tipku.

Sistem za gledanje fundusa sadrži dve modularne komponente. Držač leća, FV-1L, je visoko kvalitetni 60D duplo-asferna Volk leća koja daje širinu slike fundusa od 30°. Ova jedinica može biti korišćena nezavisno od otvora selektora, FV-1A. Topcon otvor selektora smanjuje refleksiju koja optimizuje posmatranje fundusa.