Dioptrimetri i analizatori sočiva - EZ-200 Advance

EZ-200-Advance

EZ-200 Advance je digitalni dioptimetar koji ima moćnost merenja naočara i sočiva.

Ključne karakteristike

  • Potpuno automatizovani analizator sočiva
  • Brza merenja za većinu vrsta sočiva
  • Automatsko otkrivanje vrste sočiva
  • Veliki displej u boji
  • Automatsko otkrivanje prašine

Sofisticirani aparat za merenje naočara i sočiva koji je ujedno jednostavan za upotrebu.


EZ-200 Advance omogućava korisniku merenje u tri koraka:

1. postaviti naočare
2. pritisnuti dugme za merenje
3. čitanje dobijenih rezultata

EZ-200 Advance koristi senzor Hartmann Shack. Kroz ploču Hartmann Shack, celo sočivo može biti skenirano odjednom. U poređenju sa konvencionalnim dioptimetrima puno je brži i efikasniji. Automatsko očitavanje zbog šireg područja merenja smanjuje šanse gubitka mernih tačaka, samim time operatorova veština ne utiče na merenja.