Auto-refraktometri / kerato-refraktometar - KR-1

KR-1

KR-1 je revolucionarni auto kerato-refraktometar. Podesivi ekran osjetljiv na dodir će promeniti način rada za sve.

Ključne karakteristike

  • Potpuno automatizovani rad sa ekranom osetljivim na dodir
  • Fleksibilan uređaj koji štedi prostor
  • Pouzdano i brzo merenje
  • Kompaktan ergonomski dizajn

Topcon KR-1 je revolucionarni auto kerato-refraktometar. Podesivi ekran osetljiv na dodir će promeniti način rada za sve. Operater može koristiti KR-1 iz različitih uglova, osiguravajući najbolju interakciju s pacijentom. Topcon KR-1 može se koristiti u nekoliko postava koji koriste najmanje radnog prostora.

KR-1 Potpuno automatizovan sa ekranom osetljivim na dodir

KR-1 je u potpunosti upravljan putem 8,5" širokog ekrana osetljivog na dodir. Jednostavno dodirnite središte zenice na LCD ekranu za početak merenja na oba oka. Uređaj automatski dobija objektivne podatke refrakcije desnog i levog oka. KR-1 auto kerato-refraktometar može automatski otkriti abnormalne pojave na oku, odnosno katarakte. Instrument se menja u "cataract mode“ i dalje vrši merenje. Uređaj sadrži dugme za mrene, u slučaju da želite pokrenuti merenja u "cataract mode“ od samog početka. Ako je potrebno, KR-1 se može postaviti u ručni način rada. Ručni način rada se koristi samo za fokusiranje. Gore / dole i Levo / desno pokreti, ostaće automatizovani.

Fleksibilan uređaj koji štedi prostor

Podesivi ekran osetljiv na dodir omogućuje operateru da se smesti bilo gde oko pacijenta, jer upravljačka ploča može biti usmerena u nekoliko različitih smerova. KR-1 može se smestiti u konvencionalne postave, uza zid, ili čak u ugao sobe. Kompaktan dizajn omogućuje operateru da podrži pacijenta lako s mnogo različitih položaja tokom merenja čak i kada pacijentovo oko treba biti otvoreno. Ovi jedinstveni aspekti će doprineti štednji prostora i fleksibilnom rasporedu u vašoj sobi za pregled.

Pouzdano i brzo merenje

S Topconovom ekskluzivnom Rotary Prism Technology, KR-1 auto kerato-refraktometar pruža neusporedivu točnost i pouzdanost. Ova tehnologija osigurava produktivne rezultate. Objektivno merenje refrakcije oba oka je učinjeno na brz i udoban način za pacijenta. KR-1 može meriti čak i ako je zenica Ø2mm.

Pheripheral KRT

Topcon KR-1 omogućuje operateru periferno KRT merenje radijusa zakrivljenosti rožnice, uz unutrašnje merenja KRT prstena, što je korisno u evaluaciji rožnjače kod podešavanja kontaktnih sočiva.

Kompaktan ergonomski dizajn

Uz KR-1 novi ergonomski dizajn osiguravamo ugodnije mesto za pacijenta sa 5º nagiba glave pacijenta i optičke glave KR-1. Kompaktan dizajn KR-1 i poboljšani dizajn mesta za bradu, omogućuje lakši pristup pacijenata. Operater će imati bolju interakciju s pacijentom.

Povezivanje

KR-1 može biti direktno povezan s drugim instrumentima poput Topcon CV-5000 automatizovanog phoroptera. KR-1 može biti integrisan u Topcon Imaging i softver za baze podataka: IMAGEnet i-base. Ovaj softver omogućuje jednostavan i brz pristup do podataka o pacijentima, te je koristan alat za održavanje kontakata s korisnicima.

VRH STRANICE