Testeri vida - VT-10

VT-10

VT-10 je Topcon najčešće prodavana verzija ručnog foroptera.

Ključne karakteristike

  • Kompaktan dizajn
  • Jednostavan za rukovanje
  • Široki merni opsezi
  • Konvergencija sistema

Sinhronizovani kružni cilindri

Topcon VT-10 foropter je opremljen kružnim cilindrom koji se automatski rotira u saradnji sa setom osa cilindara. Posebni prenosnici automatski sinhonizuju rotaciju sočiva svaki put kad promenite osu cilindra korekcije.

Sistem jednostavne konvergencije

Konvergencija sistema u Topcon VT-10 foropteru omogućava prirodne uslove za testiranje blizine.

Multi zaštita na sočivima za vrhunske optičke performanse zaštite sočiva u VT-10 eliminišu zamućenje, dvostruke slike. Višestruka zaštita osigurava jasniju i svetliju sliku u poboljšanom kontrastu.